2813 Lượt xem

Chùa Từ Đàm

Từ Đàm là ngôi chùa cổ mà không cổ. Chùa cổ, nếu tính theo năm sinh, khoảng 1695. Khi chùa khai sinh, Trịnh Nguyễn hãy còn phân tranh, mỗi mái chùa dựng lên ở phương Nam là mỗi bước chân mở đường Nam Tiến sống chết của dân tộc.

Website: http://chuatudam.org.vn/

Cảm ơn nhà chùa đã tin và sử dụng dịch vụ vệ sinh của Huế Clean


Bình luân với mạng xã hội